Ako založiť s.r.o. ?

Keď sa rozhodnete založiť s.r.o. máte dve možnosti. Urobiť si to svojpomocne alebo sa obrátiť na profesionálov, ktorí sa venujú obchodnému právu a majú veľa skúsenosti s danou problematikou. Popíšeme si obidve možnosti založenia s.r.o. a je len na Vás, ktorú si vyberiete.

Úkon Svojpomocne / náklady Profesionáli / náklady
Potvrdenie od správcu dane o tom, že osoba, ktorá chce zakladať s.r.o. si riadne splnila daňovú povinnosť a daňové nedoplatky celkovo neprevyšujú sumu 170,- €. Správca dane udelí súhlas so založením s.r.o. do 3 dní od podania žiadosti. 0,-€ 0,-€
Zvoliť si obchodné meno spoločnosti a overiť ho v obchodnom registri a univerzálnom registri, či dané meno už náhodou neexistuje. 0,-€ 0,-€
Vybrať si potrebné predmety podnikania, môžete si ich ísť aj odkonzultovať na živnostenský úrad s pracovníčkami úradu. 0,-€ 0,-€
Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie s.r.o.- spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie jediného spoločníka. Môžete si ich naštudovať a vypracovať sami, alebo si ich dať vypracovať právnikom. 0 až 500,-€ 100 až 350,-€
Vybrať si sídlo spoločnosti. Či už ste vlastník nehnuteľnosti, alebo si sídlo iba prenajímate, stačí vám internetový výpis z listu vlastníctva. K tomu potrebujete súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla vašej novo-vznikajúcej spoločnosti na danej adrese. Alternatívou je využitie virtuálnej kancelárie. 0,-€ v prípade, že vlastník nemá finančné nároky 0,-€ v prípade využitia virtuálnej kancelárie je služba spoplatnená
Overenie vypracovaných dokumentov u notára alebo na matrike. Potrebujete overiť 4 kópie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, 2 vyhlásenia správcu vkladu, 2 podpisové vzory a 2 vyhlásenia jediného spoločníka. 15 až 40,-€ v závislosti od notára, alebo mestského úradu 6 až 15,-€
Osobná návšteva živnostenského registra, kde treba vyplniť formulár pre PO na živnostenský úrad. Zaplatiť správny poplatok za živnosti 5,- € za každú voľnú a 15,- € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť. Pri viazanej alebo remeselnej živnosti treba počítať s tým, že k žiadosti treba predložiť doklady potrebné na preukázanie odbornej spôsobilosti. voľný predmet podnikania 5,-€ viazaný predmet podnikania 15,-€ remeselný predmet podnikania 15,-€ voľný predmet podnikania 0,-€ viazaný predmet podnikania 7,50,-€ remeselný predmet podnikania 7,50,-€
Vydanie oprávnenia o živnostenskom podnikaní – 7 dní 0,-€ 0,-€
Po vydaní živnostenského oprávnenia a pridelení IČO je potrebné vyplniť a overiť návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. 1,50 až 3,-€ 0,-€
Poplatok obchodnému registru 300,00 € 150,00 €
Odovzdanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra do podateľne na príslušný súd. 0,-€ 0,-€
Zápis spoločnosti do obchodného registra v lehote do 5 dní, výpis z obchodného registra je možné po zápise osobne vyzdvihnúť prípadne nechať zaslať poštou. 0,-€ 0,-€
Celý proces založenia s.r.o. Od 399,-€ * Od 270,-€ *

 

* uvedená cena platí pri 10 voľných živnostiach, žiadne viazané ani remeselné živnosti a všetky formuláre, doklady budete mať na prvý krát správne vyplnené, bez pomoci právnych odborníkov Vás bude stáť založenie s.r.o. minimálne 399,- €. V tejto cene nie sú zahrnuté cestovné náklady na živnostenský úrad, obchodný register, poštu a čas, ktorý by ste založeniu svojej spoločnosti museli venovať.

Ak sa rozhodnete založiť si s.r.o pomocou odborníkov, všetky úkony za Vás uskutoční uvedený subjekt – profesionáli. Príjemným bonusom je to, že náklady na založenie s.r.o. s pomocou právnych odborníkov sú vo väčšine prípadov nižšie alebo sa rovnajú sume, akú by ste zaplatili, keby ste si to robili sami na vlastnú päsť.

Vidíte v tom výhody? Medzi najdôležitejšie patrí úspora času a peňazí.

Konečné rozhodnutie je však na každom jednotlivcovi. Stále sa nájdu ľudia, ktorí si všetky veci potrebné na založenie s.r.o. obehajú sami, hoci ich to stojí veľa času a peňazí. Niektorí z nich nevedia o možnosti, že by im to mohli zabezpečiť profesionáli. Niektorí si to chcú urobiť jednoducho sami, spoliehajú sa na vlastné schopnosti.

KONTAKTUJTE NÁS